посетите наш новый сайт

,אנו מתעסקים בתכנון כל המוצרים התעשייתיים. תכנית מתחילה מחקר אפשרויות התעשייתיות של החברה
גיבוש רעיון וסקיצות חיפוש. בהמשך נבנה דגם ועל בסיסו נכתב תיעוד התכנון ליצור .כמו כן אנו מבצעים
.פרוטוטיפים ומלווים הפעלת ייצור סדרתי

עיצוב תעשייתי
מוצרים לשוק עסקים עם ארגונומיה טובה יעילים ובטוחים יותר בעבודה. עיצוב מודרני מאפשר להגדיל את המכירות
.ללא שינוי מהותי של מבנה, עם שימוש בציוד תעשייתי שכבר קיים

industrialdesign

עיצוב המכוון ללקוח
למוצרים המכוונים לצרכן היעד ישנן דרישות מוגברות לאסתטיקה, ארגונומיה ותחושת מישוש. ידע רחב
.בטכנולוגיות תעשייתיות, חומרים וציפוים מאפשרים לנו להציע פטרונות כדאיות למוצרים בסדרות קטנות וגדולות

consumerdesign

הנדסה
יעוץ הנדסי פוטר מספר בעיות: מתכנון ציוד ורשתות עד ביצוע חישובים לגבי חוסן ואווירודינמיקה. המהנדסים
שלנו עובדים בשיתוף פעולה עם מעצבים תעשייתיים, לכן תוצאת העבודה לא רק בטוחה ויעילה, אלא גם
.אטרקטיבי מבחינת אסתטיקה

engineering

סטודיו
בשנת 2011 התחלנו עבודה בסנקט-פטרבורג והעמדנו בפנינו יעד: לעשות תכנון ברמה גבוהה זמין לכולם. ראיה
.למודל עבודה שנבחרה נהיו עשרות פרויקטים מוגשמים בגרמניה, טייוון, ליטא, פינלנד, רוסיה ושוויץ

studio

צוות

צוות מומחים הכי גדול ברוסיה בתחום עיצוב תעשייתי והנדסה ביצע בהצלחה מעל 150 פרויקטים בתחומים
שונים של טכניקה. עבודה משותפת של מעצבים ומהנדסים מאפשרת להגיע לפטרונות יעילים ומושלמים מבחינה
.האסתטית

team

ליצור קשר

+7 (812) 985 74 72 מדברים ברוסית ובאנגלית
hello@formaforma.ruתכתבו לנו בשפה הנוחה לכם

Instagram.com
 

רוסיה, סנקט-פטרבורג, טיילת דבורצוביה, 20

office